Tootmine

Ettevõtte tootmistegevuse võib jagada kolmeks:

Peamine tegevus on elektrimootorite valmistamine allhankena. Kasutatav tehnoloogia võimaldab detailide ja koostude töötlemist CNC pinkides. Kasutame ka spetsiifilisemat tehnoloogiat staatori plekkide töötlemisks, mähkimiseks ja vaigutamiseks. Koeru tehases on üle 20 arvjuhtimisega pingi.
Jätkuvalt toimub tootmise seadmepargi uuendamine ja täiendamine. Viimase investeeringuna soetati töötlemispink Hedelius RS-805-K23 Magnum.

5m1a4927-viPõltsamaa tehase eripäraks on suuregabariidiliste kraanadetailide töötlemine suure töölauaga CNC pingis, millest suurim on töölauaga 2,5 x 10 m. Materjalina kasutame põhiliselt lehtmaterjali ja nelikant profiili. Tehnoloogilised võimalused on käsi- ja robotkeevitus, CNC töötlemine, pinnatöötlus ja lõppmontaaž.
Kraana elektrikilpide montaaz toimub peamiselt käsitööna ja abivahendina kasutatakse erinevaid montaazi- ja kontrollstende. Kilbitehase ladustamise võimalused lubavad kasutada rohkelt erinevaid detaile vastavalt elektrikilbi spetsifikatsioonile.

Oluline osa on kvaliteedikontrollil. Ostetavaid detaile ja materjale kontrollitakse regulaarselt ja tulemused salvestataks elektrooniliselt. Valmistoodangu kontrolli osas järgitakse kliendi juhiseid. Ettevõte on võimeline kontrollima nädalas ligi 2000 elektrimootori parameetreid.

Ettevõte kasutab kaasaaegset CAD inseneritarkvara, mis võimaldab projekteerida elektriskeeme ja mehaanilisi detaile. Saame teha FEM tugevusarvutusi ja koostada CAM programmi detailide töötlemiseks tööpingis.